Centralki Telefoniczne | łączą

Centrala telefoniczna
Pod koniec osiemnastego wieku został opatentowany pierwszy telefon. Wraz z rozwojem telekomunikacji powstawały coraz bardziej nowoczesne centrale telefoniczne. Centrala telefoniczna jest to cały zespół urządzeń potrzebny do łączenia użytkowników sieci telekomunikacyjnej na określony czas potrzebny do przeprowadzenia rozmowy. W skład centrali telefonicznej wchodzą urządzenia komutacyjne pozwalające na odpowiednie połączenie telefoniczne. Obecnie w dobie telefonii internetowej centrale telefoniczne są dostosowywane do potrzeb klienta. Najnowszym osiągnięciem telekomunikacji internetowej są centrale wirtualne, które stanowią alternatywę dla tradycyjnych centrali telefonicznych. Ta wirtualna centrala ma wiele zalet. Posiada funkcje takie jak infolinia, przełączanie rozmów, automatyczne przeniesienie wywołania, numery wewnętrzne, zapowiedzi głosowe, do kilkudziesięciu numerów skróconych, kilka lub kilkanaście numerów miejskich, konta SIP dla każdego użytkownika, pocztę głosową, prezentację numerów oraz syntezator mowy. Najnowsza technologia to centrale telefoniczne IP które bazujące na VoIP, dające dużo możliwości i są bardziej funkcjonalne od centrali analogowych. nowoczesna centrala określana jest mianem serwera telekomunikacyjnego, gdyż jej podstawą jest komputer wyposażony w odpowiednie elementy i z wgranym oprogramowaniem dedykowanym. Na rynku możemy znaleźć niewielkie centrale dla małych firm, pensjonatów czy szkół na przykład SOLO 5, lub dla większych firm BETA lub PROGRES 40 czy Alfa Plus. Są to już najnowocześniejsze centrale telefoniczne.


Posty

  • Menu